Citation link:
 • Српска граматика / Джура Даничич.
  • Предна корица
   • Гръб предна корица
  • Заглавна страница
   • стр. I
   • стр. II
  • ПРЕГЛЕД
   • стр. IV
  • Приступ : облик, основа, наставак
  • Именице мушкога рода
   • а) без наставка у првом пад. јед
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
   • б) с наставком у првом пад. јед
  • Именице средњега рода
   • а) с наставком у првом пад. јед
   • б) без наставка у првом пад. јед
    • стр. 17
    • стр. 18
  • Именице женскога рода
   • а) с наставком у првом пад. јед
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
   • б) без наставка у првом пад. јед
    • стр. 25
    • стр. 26
  • Замјенице
   • б) без рода
    • стр. 28
   • б) с родом
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
  • Придјеви
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
  • Бројеви
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
  • Глаголи
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • I. врста
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
   • II. врста
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
   • III. врста
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
   • IV. врста
    • стр. 106
   • V. врста
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • VI. врста
    • стр. 118
   • Додатак глаголима
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
  • Задна корица