Citation link:
 • Разпис на лекциите : Учебна 1964-65.
  • Предна корица
   • Гръб предна корица
  • Заглавна страница
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • Илюстрация на главното стълбище
  • [Разпис на лекциите]
   • Философско-исторически факултет
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • Илюстрация по време на изпит
   • стр. 25
   • Филологически факултет
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • Илюстрация на читалните
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • Математически факултет
   • стр. 61
   • Илюстрация на Математическия факултет
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • Физически факултет
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • Илюстрация на електронносметачна машина
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • Химически факултет
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • Биологически факултет
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • Геолого-географски факултет
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • Илюстрация на Университетската библиотека
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • Юридически факултет
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
  • Адресен списък
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
  • Кратък справочник
  • Съдържание