Citation link:
 • Разпис на лекциите : Учебна 1968-69 година.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Управление
   • [стр. 4]
  • Университетска канцелария
  • Кратки исторически бележки
   • стр. 8
  • [Брой на студентите и преподавателите]
   • [стр. 10]
   • Илюстрация на Централното стълбище към Аулата
  • Философско-исторически факултет
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • Илюстрация на Аулата на Университета
  • Факултет по Славянски филологии
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • Илюстрация на стълбище в северното крило
  • Факултет по Западни филологии
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • [стр. 66]
   • Илюстрация на Математическия, Физическия и Химическия факултети
  • Математически факултет
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • [стр. 76]
   • Илюстрация на Университетската библиотека
  • Физически факултет
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • [стр. 94]
   • Илюстрация на 272 аудитория по време на изпит
  • Химически факултет
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • [стр. 104]
   • Илюстрация на предверието към 272 аудитория
  • Биологически факултет
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • [стр. 122]
   • Илюстрация на студентски общежития
  • Геолого-географски факултет
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • [стр. 139]
   • Илюстрация на студентската читалня
  • Юридически факултет
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • [стр. 148]
  • Катедра по Физическо възпитание
   • [стр. 150]
  • Катедра Гражданска отбрана
  • Приложение
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
  • Адресен списък
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
  • Кратък справочник
  • Съдържание