Current View
Citation link:
Title:
Професионална ориентация на ученици със специални образователни потребности : Автореферат / Михайлица Хараламбус ; Науч. ръководител Милен Замфиров ; Рец. Цанка Златева Попзлатева, Антония Тонева Кръстева.; Professional orientation of students with special educational needs Michailitsa Dimitrios Charalampous
 
Creator:
Хараламбус, Михайлица Димитриос; Haralambus, Mihajlica Dimitrios; Замфиров, Милен Замфиров науч. ръководител; Попзлатева, Цанка Златева рец.; Кръстева, Антония Тонева рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" (1.2. Педагогика - спец. педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия, Докторска прогр. по Спец. педагогика 2019; Библиогр. с. 43-46; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Професионално ориентиране.
 
*** *** ***
 
001:
001189037
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Хараламбус, Михайлица Димитриос
 
245:
Професионална ориентация на ученици със специални образователни потребности :| Автореферат /| Михайлица Хараламбус ; Науч. ръководител Милен Замфиров ; Рец. Цанка Златева Попзлатева, Антония Тонева Кръстева.
 
246:
Professional orientation of students with special educational needs| Michailitsa Dimitrios Charalampous
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.025 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
46 с. :| с ил.,табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" (1.2. Педагогика - спец. педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия, Докторска прогр. по Спец. педагогика| 2019
 
504:
Библиогр. с. 43-46
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Професионално ориентиране.
 
700:
Haralambus, Mihajlica Dimitrios| Замфиров, Милен Замфиров| науч. ръководител| Попзлатева, Цанка Златева| рец.| Кръстева, Антония Тонева| рец.