Citation link:
  • Няколко думи за умственото, физическо и нравствено самовъзпитание : Съвети за и към младежите, които встъпят в живота и желаят да се приготвят сериозно за научна и обществена деятелност / Джон Ст. Блекки ; Прев. Ив. С. Визирев.