Citation link:
  • Христоматия с теоретични бележки за литературните видове : За V клас на пълните и непълни средни училища : С литературни бележки за авторите от В. Пундев, с подробни разбори на четива и обяснение на думи и изрази /Ив. Дорев, преподавател в I Соф. мъжка гимназия.
    • Заглавна страница