Citation link:
 • Памятки украiнсько-руськоi мови i лiтератури : Апокрiфи i легенди : З украiнських рукописiв : Апокрiфи старозавiтниi : Т. 1. / Iван Франко.
  • Предна корица
  • ПАМЯТКИ українсько-руської мови i літератури I.
  • Заглавна страница [1]
  • Заглавна страница [2]
  • Від Археографічної комісиї
   • стр. II
  • Передмова
   • стр. II
   • стр. III
   • стр. IV
   • стр. V
   • стр. VI
   • стр. VII
   • стр. VIII
   • стр. IX
   • стр. X
   • стр. XI
   • стр. XII
   • стр. XIII
   • стр. XIV
   • стр. XV
   • стр. XVI
   • стр. XVII
   • стр. XVIII
   • стр. XIX
   • стр. XX
   • стр. XXI
   • стр. XXII
   • стр. XXIII
   • стр. XXIV
   • стр. XXV
   • стр. XXVI
   • стр. XXVII
   • стр. XXVIII
   • стр. XXIX
   • стр. XXX
   • стр. XXXI
   • стр. XXXII
   • стр. XXXIII
   • стр. XXXIV
   • стр. XXXV
   • стр. XXXVI
   • стр. XXXVII
   • стр. XXXVIII
   • стр. XXXIX
   • стр. XL
   • стр. XLI
   • стр. XLII
   • стр. XLIII
   • стр. XLIV
   • стр. XLV
   • стр. XLVI
   • стр. XLVII
   • стр. XLVIII
   • стр. XLIX
   • стр. L
   • стр. LI
   • стр. LII
   • стр. LIII
   • стр. LIV
   • стр. LV
   • стр. LVI
   • стр. LVII
   • стр. LVIII
   • стр. LIX
   • стр. LX
   • стр. LXI
   • стр. LXII
   • стр. LXIII
   • стр. LXIV
   • стр. LXV
   • стр. LXVI
  • I. Індекс книг правдивих і заказаних
   • А. Рукопис о. Теодора з Дубівця
   • Б. Рукопис о. Іллї Яремецького-Білахевича
    • стр. 2
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
  • II. Від сотвореня сьвіта до смерти Христа
   • А. Рукопис о. Теодора з Дубівця
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
  • III. Сатанаіл і бунт ангелів
   • A. О Сотонаилѣ (Крехівська Ііалея)
    • стр. 12
    • стр. 13
   • Б. Слово о сотвореню ангелъ (Рукп. о. Яремецького-Білахевича)
   • B. Як Бог і Сотона рай садили (Ркп. о. Т. з Дубівця)
   • Г. Теж (Ркп. о. Яремецького-Білахевича)
    • стр. 16
  • IV. Про рай
   • А. Крехівська Палея
   • Б. Рукопис о. Яремецького-Білахевича
  • V. Оповіданя про Адама і Еву
   • A. Слово о Адамѣ (Ркп. о. Т. з Дубівця)
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
   • Б. Житів о Адамѣ и Евѣ і о согрѣшеніи их (Дрогобицький рукопис
    • стр. 24
    • стр. 25
   • B. Сотворене сьвіта і перших людей, їх перший гріх і вигнане з раю (Із Слова Мєфодия Патарського)
    • стр. 27
   • Г. О изгнаніи Адамови (Крех. Палея)
   • Д. Смерть Адама (Ркп. Яремецького-Білахевича)
   • Е. О сдеяніи св. Тройцы (Крех. Палея)
   • Ж. Слово о главѣ Адамовѣ, како в корени лежала (Ркп. о. Яремецького-Білахевича)
   • 3. О главѣ Адамовѣ, которую принесли дѣмони з древомь (Дрогобицький ркп.)
    • стр. 32
  • VI. Від Адама до Ноя
   • A. Дїти Адамові (Крех. Палея)
   • Б. Про Каіна (Крех. Палея)
   • B. Каін, Авель і Сиф (із Слова Мєф. Ііатареького)
   • Г. Про Сифя (Крех. Палея)
   • Д. Сифові потомки (Із Слова Мєф. Ііатареького)
   • Е. Про Еноха (Крех. Палея)
   • Ж . Про Ламеха (Крех. Палея)
    • стр. 38
  • VII. Книга Еноха (Із полтавського ркп. ігумена Геннадия)
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
  • VIII. Про Ноя і потопу сьвіта
   • A. Потопа сьвіта (Крех. Палея)
    • стр. 66
    • стр. 67
   • Б. Ной і его жінка та Сатана (Із Слова Мєф. Патарського)
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
   • B. По потопі сьвіта і Пророчество Ноево (Крех. Палея)
    • стр. 73
  • IX. Від Ноя до Авраама
   • A. Мунт і Неврот і перші війни (Із Слова Мєфодия Патарського)
    • стр. 75
    • стр. 76
   • Б. Євер і стовп Вавилонський (Крех. Палея)
   • B. Серух і Нахор (Крех. Палея)
   • Г. Арот і Марот (Ковельська Палея)
  • X. Оповіданя про Авраама
   • A. Книги о Аврааме праотци и патриарсе (Крех. Палея)
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
   • Б. Слово о Авраамѣ, егда вопроситъ во домъ свой святую Тройцу (Ркпс. о. Яремецького-Білахевича)
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
   • B. Загадка дочки Лотової (Крех. Палея)
   • Г. Указъ о другомъ древѣ крестномъ (Ркп. о. Яремедького-Білахевича)
    • стр. 91
  • XI. Оповіданя про Мелхіседека
   • А. О Мелхіседеци (Крех. Палея)
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
   • Б. Слово о. Мелхиседецѣ цари Салимском (Ркп. о. Яремецького-Білахевича)
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
  • XII. Авраамові сини
   • A. О Исацѣ (Крех. Палея)
    • стр. 103
   • Б. Слово о Агарѣ и о сыну ея Исмаилу (Ркпс. о. Ярешецького-Білахевича)
   • B. Невѣрніи языци откуду зачаша ся (Ркпс. о. Теодора з Дубівця)
   • Г. О Измаиле (Крех. Палея)
    • стр. 107
  • XIII. Сини Ісаакові
   • A. Вроджене Ісава і Якова (Ковельська Палея)
   • Б. О лествици (Крех. Палея)
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
   • B. Три палиці Яковові (Крех. Палея)
   • Г. О брани Іаковли съ аніеломъ (Крех. Палея)
   • Д. Бытье Исава сына Исаакова
    • стр. 123
  • XIV. Патріархи в Єгиптї
   • A. Повесть о прекраснем Iосифе, єгоже продаша братіа зависти ради (Крех. Палея)
    • стр. 125
   • Б. Плач Йосифа в рові (Ркпс. о. Т. з Дубівця)
   • B. Брати продають Йосифа в неволю; плач Йосифа нагробі матери (Крех. Палея)
    • стр. 128
   • Г. Плач Якова над Йосифовим плащем (Крех. Палея)
    • стр. 130
   • Д. Йосиф і Пентевриева жінка (Крех. Палея)
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
   • Е. Як Йосиф дав себе пізнати братам (Іспаський ркпс.)
    • стр. 137
   • Ж. Йосифова ворожба (Крех. Палея)
   • З. Плач Йосифа, коли побачив Вениямина (Ркпс. о. Т. з Дубівця)
    • стр. 139
   • И. Плач Вениямина посудженого за крадіж (Ркпс. о. Т. з Дубівця)
   • I. Йосифове привитанє з братами (Крех. Палея)
    • стр. 142
    • стр. 143
   • К. Подорож Якова до Єгипту і стріча з Йосифом (Крех. Палея)
    • стр. 145
   • Л. Яковів заповіт (Крех. Палея)
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
   • М. Йосиф оповідає братам свої пригоди (Крех. Палея)
    • стр. 156
   • Н. Сказаніе о Iосифѣ Прекрасном (Ркпс. о. Ст. Теслевцьового)
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
  • XV. Заповіти дванацяти патріархів (Крех. Палея)
   • 1. Заветъ Рувимовъ о благоумьи
    • стр. 175
    • стр. 176
   • 2. Завѣтъ Семионовъ о зависти
    • стр. 178
    • стр. 179
   • 3. Завѣт Левгии о жречестве и о прозорьстве
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
   • 4. Завѣт Іюдин о мужестве
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
   • 5. Завѣтъ Сахаровъ о доброумьи
    • стр. 196
   • 6. Завѣтъ Заулоновъ о милосердій и о милостини
    • стр. 198
    • стр. 199
   • 7. Завѣт Данов р ярости и о лжи
    • стр. 201
    • стр. 202
   • 8. Завѣтъ НеФталимовъ о естественей благости
    • стр. 204
    • стр. 205
   • 9. Завѣт Гадовъ о ненависти
    • стр. 207
    • стр. 208
   • 10. Завѣт Асировъ о двою лицю и о злобѣ и о доброумь
    • стр. 210
    • стр. 211
   • 11. Завѣт Иосифль о премудрости
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
   • 12. Завѣт Веньяминовъ о помысле чистом
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
  • XVI. Оповідана про Мойсея
   • A. Житье святого великого пророка Мойсея, сказаніе бытья его (Крех. Палея)
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
   • Б. Сказаніе о Моисеи, як ся родивъ (Ркпс. о. Ст. Теслевцьового)
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
   • B. Перехід через Червоне море, битва з Аммаликом, гірка вода, вода з каменя, теляча голова і мідяна гадюка (Ркпс. о. Ст. Теслевцьового)
    • стр. 252
    • стр. 253
   • Г. Чудо при водах Мерри (Ркпс. о. Т. з Дубівця)
   • Д. Уривок оповіданя про те саме чудо (Дрогобицький ркпс.)
   • Е. О 12 камыках, иже были на главѣ святителеві насажени (Ркпс. XVII в.)
    • стр. 256
   • Ж. Про Валаама (Ркпс. о. Ст. Теслевцьового)
    • стр. 258
    • стр. 259
   • 3. Про Валаама (Ркпс. о. Т. Поповича Тухлянського)
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
  • VII. Від Мойсея до Давида
   • A. Жытіе Іова праведнаго (Ркпс. о. Ст Теслевцьового)
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
   • Б. Гедеон і Ізмаілтяне (Із Слова Мєф. Патарського)
    • стр. 269
   • B. Відривок оповіданя про Самсона (Дрогобицький рукопис)
    • стр. 271
  • XVIII. Оповіданя про Давида
   • A. Слово о цару Давиду, како списа Псалтиръ (Ркпс. о. Яремецького-Білахевича)
   • B. Відривок тогож оповіданя (Дрогобицький ркпс.)
   • В. Указъ сій о составленіи псалтырнѣмъ (Ркпс. о. Т. з Дубівця)
   • Г. Поученіе, како псалтырь почитает ся (Ркпс. о. Т. з Дубівця)
   • Д. Про пророка Нафана (Крех. Палея)
   • Е. Слово о Сивидлѣ пророчици и о Давиді цару (Ркпс. о. Яремецького-Білахевича)
    • стр. 278
    • стр. 279
  • XIX. Оповіданя про Соломона
   • A. Повість о. Китоврасе (Крех. Палея)
    • стр. 281
   • Б. Двоголовий слуга Соломонів і его сини (Крех. Палея)
   • B. О Ужицкой царици (Крех. Палея)
    • стр. 284
   • Г. Судове Соломони (Крех. Палея)
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
   • Д. Оповідане про царя Адарияна (Крех. Палея)
   • Е. Соломон і царівна (Крех. Палея)
   • Ж . Сказаніе о царю Соломонѣ, како закопа бѣси во единой дельвѣ (Іспаський ркпс )
    • стр. 292
   • И. Толкованіе о потири Соломонѣ (Крех. Палея)
    • стр. 295
  • XX. Від Соломона до Христа.
   • A. Св. славногоо пророка Іліи (Ркис. о. Ст. Теслевцьового)
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
   • Б. Св. пророка Єлисея (Ркпс о. Т. з Дубівця)
   • В. Св. пророка Ісаії (Ркпс. о. Т. з Дубівця)
   • Г. Смерть времії і его пророцтво про Ісуса (Крех. Палея)
    • стр. 306
   • Д. Страсть св. трехъ отрокъ Ананіи, Азаріи, Мисаила и Даніила пророка (Замойський ркпс.)
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
   • Е. Память св. трех отрокъ и св. пророка Даниила (Ркпс о. Ст Теслевцьового)
    • стр. 313
    • стр. 314
   • Ж . Св отрок Ананія, Азарія и Мисаила (Ркпс. о. Ст. Теслевцьового)
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
   • 3. Провиденіе пророка Даниила о Навходоносоре (Крех. Палея)
   • И. Пророк Даниїл і цар Кур Персянин (Крех. Палея)
   • І. Про Сусанну (Крех. Палея)
   • К. Смерть царя Валтасара (Крех. Палея)
   • Л. Як Зоровавель одержав дозвіл вивести Жидів із неволї (Крех. Палея)
   • М. А се о пророцѣх і о пророчицях (Крех Палея)
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
  • ДОДАТКИ
   • стр. 327
   • стр. 328
   • стр. 329
   • стр. 330
   • стр. 331
   • стр. 332
   • стр. 333
   • стр. 334
   • стр. 335
   • стр. 336
   • стр. 337
   • стр. 338
   • стр. 339
  • Показчик імен осіб і місць, згаданих в текстах сего тому
   • стр. 342
   • стр. 343
   • стр. 344
   • стр. 345
   • стр. 346
   • стр. 347
   • стр. 348
   • стр. 349
   • стр. 350
   • стр. 351
   • стр. 352
   • стр. 353
   • стр. 354
   • стр. 355
  • Показчик писателїв і творів наведених у сьому томі
   • стр. 357
   • стр. 358
   • стр. 359
   • стр. 360
   • стр. 361
  • Показчик легендових і казочних мотивів і т. и. в текстах сего тому
   • стр. 363
   • стр. 364
   • стр. 365
   • стр. 366
   • стр. 367
   • стр. 368
   • стр. 369
   • стр. 370
   • стр. 371
   • стр. 372
   • стр. 373
   • стр. 374
   • стр. 375
   • стр. 376
   • стр. 377
   • стр. 378
   • стр. 379
   • стр. 380
   • стр. 381
   • стр. 382
   • стр. 383
  • Показчик i поясненне рiдших слiв, що стрiчають ся в текстах сего тому
   • стр. 385
   • стр. 386
   • стр. 387
   • стр. 388
  • Важнїйші похибки друкарські
  • ЗМІСТ
   • стр. 391
   • стр. 392
   • стр. 393
   • стр. 394