Citation link:
  • Писмата на византийския император Романа Лакапена до българския цар Симеона