Citation link:
  • Вйеслав и други произведения : Казимйеж Бродзински ; Прев. от пол. ; С лит. увод според И. Хшановски и др.
    • Предзаглавна страница с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница