Citation link:
 • Етнографско изследване на село Манастирище, Годечко
  • стр. Заглавна страница
  • стр. Речник на характерната лексика
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235