Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 1 - Езикознание : Т. 77. / Ред. Розалия Ликова и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski" . Faculte de philologies slaves. Livre 1 - Linguistique
 
Creator:
Ликова, Розалия Николова ред.; Павлова, Румяна Цветанова ред.; Москов, Моско Добрев ред.; Султанова, Лора ред.
 
Date:
1987 [issued] 1987 [за 1983].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001066861
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 1 - Езикознание :| Т. 77. /| Ред. Розалия Ликова и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski" . Faculte de philologies slaves. Livre 1 - Linguistique
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 256 MB)
 
260:
1987 [за 1983].
 
300:
330 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Ликова, Розалия Николова| ред.| Павлова, Румяна Цветанова| ред.| Москов, Моско Добрев| ред.| Султанова, Лора| ред.