Current View
Citation link:
Title:
Създаване и използване на информационни системи за екипно решаване на проблеми в обучението по физика : автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование: Педагогически науки, професионално направление: Педагогика на обучението по..., докторска програма: Методика на обучението по физика
 
Creator:
Кунис, Фабиен Теофанис; Гайдарова, Мая Цанкова научен ръководител; Коцева-Георгиева, Ивелина Цвяткова научен консултант
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Корично описание; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Физика методика на преподаването
 
*** *** ***
 
001:
001217871
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Кунис, Фабиен Теофанис
 
245:
Създаване и използване на информационни системи за екипно решаване на проблеми в обучението по физика :| автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование: Педагогически науки, професионално направление: Педагогика на обучението по..., докторска програма: Методика на обучението по физика
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.621 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
43 с. :| със схеми, таблици ;| 21 см.
 
500:
Корично описание
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Физика| методика на преподаването
 
700:
Гайдарова, Мая Цанкова| научен ръководител| Коцева-Георгиева, Ивелина Цвяткова| научен консултант