Citation link:
  • България и Бяло море : Политикогеографски чъртици /От проф. А. Иширков.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев