Citation link:
 • Етнографско изследване на гр. Лясковец
  • Заглавна страница
  • Речник на типичните лични и фамилни имена
   • стр. 2
  • План на гр. Лясковец
  • План на лясковска къща
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15