Citation link:
  • Епоха на абсолютизма :(Втората половина на ХVII и ХVIII век) Т. 2.
    • Издателска корица