Current View
Citation link:
Title:
Методът на концептуалния анализ в аналитичната философия : Автореферат / Христо Иванов Вълчев ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева
 
Creator:
Вълчев, Христо Иванов; Карагеоргиева, Анета Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Теория на познанието) СУ "Св. Климент Охридски", Философски фак., Кат. Философия; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Философия методи на изследване.; Аналитична философия.
 
*** *** ***
 
001:
001158841
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вълчев, Христо Иванов
 
245:
Методът на концептуалния анализ в аналитичната философия :| Автореферат /| Христо Иванов Вълчев ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 400.4 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Теория на познанието)| СУ "Св. Климент Охридски", Философски фак., Кат. Философия
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Философия| методи на изследване.| Аналитична философия.
 
700:
Карагеоргиева, Анета Георгиева| науч. ръководител