Citation link:
 • За числата и думите в науката / Сергей Герджиков
  • Начална страница
   • стр. 6
   • стр. 7
   • 1. Нещата и събитията
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
   • 2. Феноменът дума
    • стр. 13
   • 3. Феноменът число
    • стр. 15
    • стр. 16
   • 4. Словесната подредба
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
   • 5. Числовата подредба
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
   • 6. Константи и променливи
   • 7. Стандарти рационалност
    • стр. 35
   • 8. Заключение
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
   • 9. Литература
    • 10. Съдържание