Citation link:
  • Огледи /Т. Б. Маколеj ; Прев. Б. Кнежевич, В. Савич.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев