Citation link:
  • Материали за животоописанието на Братя Х. Миладинови, Димитрия и Константина : С прибавление нещо и за живота на Нака С. Станишев / Написал [и предг.] К. А. Шапкарев.