Citation link:
  • Нова политическа и социална история на България и Балканския полуостров : Лекции, четени от проф. В. Н. Златарски в Балканския близкоизточен институт през 1920-1921 год.
    • Заглавна страница