Current View
Citation link:
Title:
Формиране на литературни компетентности у учениците от началния етап на основната степен на образование чрез четене с разбиране на художествен текст : Автореферат / Десислава Цветанова Тодорова ; Науч. ръководител Нели Иванова ; Рец. Бистра Кирилова Мизова, Снежанка Добрева Георгиева.
 
Creator:
Тодорова, Десислава Цветанова; Иванова, Нели Стоянова науч. ръководител; Мизова, Бистра Кирилова рец.; Георгиева, Снежанка Добрева рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по бълг. ез. и лит. в началния етап на образование)] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. Дидактика 2021; Библиогр. с. 75-82; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Четене методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001179340
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодорова, Десислава Цветанова
 
245:
Формиране на литературни компетентности у учениците от началния етап на основната степен на образование чрез четене с разбиране на художествен текст :| Автореферат /| Десислава Цветанова Тодорова ; Науч. ръководител Нели Иванова ; Рец. Бистра Кирилова Мизова, Снежанка Добрева Георгиева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.480 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
82 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по бълг. ез. и лит. в началния етап на образование)]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. Дидактика| 2021
 
504:
Библиогр. с. 75-82
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Четене| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Иванова, Нели Стоянова| науч. ръководител| Мизова, Бистра Кирилова| рец.| Георгиева, Снежанка Добрева| рец.