Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философско-исторически факултет. Книга 1 - Философия : Т. 59. / Ред. кол. Асп. Аврамов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 1 - Philosophie
 
Creator:
Аврамов, Аспарух Георгиев ред.; Чакъров, Найден Георгиев ред.; Бънков, Ангел Илиев ред.; Грозев, Грозю Петков ред.; Хрусанов, Гавраил Русков ред.; Христов, Христо ред.; Несторов, Христо ред.
 
Date:
1966 [issued] 1966 [за 1965].
 
Description:
Пълното име на Хр. Несторов е Христо Несторов Митрев; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001063194
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философско-исторически факултет. Книга 1 - Философия :| Т. 59. /| Ред. кол. Асп. Аврамов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 1 - Philosophie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 335.9 MB)
 
260:
1966 [за 1965].
 
300:
251 с.
 
500:
Пълното име на Хр. Несторов е Христо Несторов Митрев
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Аврамов, Аспарух Георгиев| ред.| Чакъров, Найден Георгиев| ред.| Бънков, Ангел Илиев| ред.| Грозев, Грозю Петков| ред.| Хрусанов, Гавраил Русков| ред.| Христов, Христо| ред.| Несторов, Христо| ред.