Citation link:
  • Стара история : [Източни народи, гърци, римляни] : С 50 фигури в текста : За горните класове на средните училища