Current View
Citation link:
Title:
Индикатори за изследване на информационното поведение на потребителите в университетските библиотеки в България : Автореферат / Боряна Филипова Козарева ; Науч. ръководител Елица Лозанова-Белчева ; Рец. Ели Драганова Попова, Елена Юлиевна Павловска.; Indicators for studying the information behaviour of user in the university libraries in Bulgaria Boryana Filipova Kozareva
 
Creator:
Козарева, Боряна Филипова; Kozareva, Borjana Filipova; Лозанова-Белчева, Елица Иванова науч. ръководител; Попова, Ели Драганова рец.; Павловска, Елена Юлиевна рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен „Доктор“ по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Теория на науч. информация - Информ. обслужване) СУ Св. Климент Охридски, Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и култ. политика" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Библиотеки, университетски справочно библиографска и информационна работа България.; Информация управление и организация.
 
*** *** ***
 
001:
001187927
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Козарева, Боряна Филипова
 
245:
Индикатори за изследване на информационното поведение на потребителите в университетските библиотеки в България :| Автореферат /| Боряна Филипова Козарева ; Науч. ръководител Елица Лозанова-Белчева ; Рец. Ели Драганова Попова, Елена Юлиевна Павловска.
 
246:
Indicators for studying the information behaviour of user in the university libraries in Bulgaria| Boryana Filipova Kozareva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.162 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
50 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен „Доктор“ по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Теория на науч. информация - Информ. обслужване)| СУ Св. Климент Охридски, Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и култ. политика"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Библиотеки, университетски| справочно библиографска и информационна работа| България.| Информация| управление и организация.
 
700:
Kozareva, Borjana Filipova| Лозанова-Белчева, Елица Иванова| науч. ръководител| Попова, Ели Драганова| рец.| Павловска, Елена Юлиевна| рец.