Citation link:
  • Български басни /От Цаня Гнчова.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев