Citation link:
  • Тракийски разкази Кн. 1.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора