Citation link:
  • Опис на изданията на Българската академия на науките и на Българското книжовно дружество 1870-1915.
    • Заглавна страница