Citation link:
 • Политическа география на Средновековната българска държава : Ч. 2. 1186-1396 / Петър Коледаров
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Увод
   • стр. 6
   • стр. 7
  • Глава I. Характер, устройство и териториална структура на българската държава през периода 1186 — 1396
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
  • Глава II. Първоначално териториално ядро на Търновското царство (1186 — 1196)
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • карта
   • карта
   • стр. 41
  • Глава III. Териториално нарастване при възхода на България (1197—1241)
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • карта
   • карта
   • стр. 65
  • Глава IV. Промени в границите на българската държава и феодалното й раздробяване (1242 -1300)
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
  • Глава V. Търновското царство и процесът на децентрализация през първата половина на XIV век
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • карта
   • карта
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
  • Глава VI. България и феодалните владения в земите, населени с българи, през втората половина на XIV век
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • карта
   • карта
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
  • Заключение
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
  • Приложение Обхватът на българската държава, отразен в картографията от XII до XIV в
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
  • Списък на картните изображения
  • Списък на съкращенията в текста
   • стр. 127
  • Показалец на личните имена
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
  • Показалец на географските обекти и етническите имена
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
  • Съкращения в показалците
  • Резюме на руски език
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
  • Резюме на английски език
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
  • Съдържание
   • стр. 159
   • стр. 160