Citation link:
  • Заселението на католишките българи в Седмиградско и Банат