Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 113. / Ред. кол. Асен Асенов - глав. ред. и др.; Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Geology and Geography. Book 2 - Geography
 
Creator:
Асенов, Асен Иванов ред.; Христова, Нели Стефанова ред.; Русев, Марин Рахнев ред.; Кендерова, Росица Михайлова ред.; Трайков, Тони Драганов ред.; Дограмаджиева, Елка Димитрова ред.; Димитров, Стелиян Славков ред.; Патарчанов, Пламен Георгиев ред.; Григоров, Борислав Григоров ред.; Краликова, Галя ред.; Мишева, Станислава ред.; Пикълс, Джон ред.; Ефе, Реджеп ред.; Стетич, Снежана ред.; Дерменджиев, Атанас Харалампиев ред.; Никитович, Владимир ред.; Харди, Томас ред.; Виера, Гоансало ред.; Зотич, Василе ред.; Дреновски, Иван Йотов ред.; Pickles, John ed.; Efe, Rejep ed.; Stetic, Snezana ed.; Dermendziev, Atanas Haralampiev ed.; Nikitovic, Vladimir ed.; Hardi, Tomas ed.; Vieira, Goncalo ed.; Zotic, Vasile ed.; Drenovski, Ivan Jotov ed.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001190234
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 113. /| Ред. кол. Асен Асенов - глав. ред. и др.
 
246:
Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Geology and Geography. Book 2 - Geography
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 10,2 MB)
 
260:
2021.
 
300:
597 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Асенов, Асен Иванов| ред.| Христова, Нели Стефанова| ред.| Русев, Марин Рахнев| ред.| Кендерова, Росица Михайлова| ред.| Трайков, Тони Драганов| ред.| Дограмаджиева, Елка Димитрова| ред.| Димитров, Стелиян Славков| ред.| Патарчанов, Пламен Георгиев| ред.| Григоров, Борислав Григоров| ред.| Краликова, Галя| ред.| Мишева, Станислава| ред.| Пикълс, Джон| ред.| Ефе, Реджеп| ред.| Стетич, Снежана| ред.| Дерменджиев, Атанас Харалампиев| ред.| Никитович, Владимир| ред.| Харди, Томас| ред.| Виера, Гоансало| ред.| Зотич, Василе| ред.| Дреновски, Иван Йотов| ред.| Pickles, John| ed.| Efe, Rejep| ed.| Stetic, Snezana| ed.| Dermendziev, Atanas Haralampiev| ed.| Nikitovic, Vladimir| ed.| Hardi, Tomas| ed.| Vieira, Goncalo| ed.| Zotic, Vasile| ed.| Drenovski, Ivan Jotov| ed.