Current View
Citation link:
Title:
Художествено-естетическото развитие - основа за интегриране на образователното съдържание в предучилищна възраст : Автореферат / Милена Емилова Кирниколова ; Науч. ръководител Лучия Малинова ; Рец. Лора Илиева Спиридонова, Плaмен Aнaтoлиев Легкocтуп.; Artistic - aesthetic development - a basis for integrating educational content in preschool age Milena Emilova Kirnikolova
 
Creator:
Кирниколова, Милена Емилова; Kirnikolova, Milena Emilova; Ангелова, Лучия Малинова науч. ръководител; Спиридонова, Лора Илиева рец.; Легкоступ, Пламен Анатолиев рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор", проф. направление 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Предучилищно възпитание.
 
*** *** ***
 
001:
001190151
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кирниколова, Милена Емилова
 
245:
Художествено-естетическото развитие - основа за интегриране на образователното съдържание в предучилищна възраст :| Автореферат /| Милена Емилова Кирниколова ; Науч. ръководител Лучия Малинова ; Рец. Лора Илиева Спиридонова, Плaмен Aнaтoлиев Легкocтуп.
 
246:
Artistic - aesthetic development - a basis for integrating educational content in preschool age| Milena Emilova Kirnikolova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 579.5 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
40 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор", проф. направление 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Предучилищно възпитание.
 
700:
Kirnikolova, Milena Emilova| Ангелова, Лучия Малинова| науч. ръководител| Спиридонова, Лора Илиева| рец.| Легкоступ, Пламен Анатолиев| рец.