Citation link:
  • Исторически преглед на българската църква от самото й начало и до днес
    • Заглавна страница с автограф