Citation link:
  • Atlas krajoznawczy : Dla szkol wojewodztwa Poznanskiego i Pomorskiego /Romer E. i Pawlowski St.
    • Издателска корица с надпис "Боянъ Пеневъ"