Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Новоселец, Ново-Загорско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 271
   • стр. 272
   • стр. 273
   • стр. 274
   • стр. 275
   • стр. 276
   • стр. 277