Citation link:
  • Слънцето захожда : Приказки /Ник. Н.
    • Заглавна страница
    • стр. [3] с дарствен надпис от автора