Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии : Том 108.; Annual of Sofia university "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic studies Reneta Bozhankova - главен редактор...[и др.]
 
Creator:
Божанкова, Ренета Ванкова главен редактор; Bozankova, Reneta Vankova главен редактор; Димитрова, Анета Гергова редактор; Dimitrova, Aneta Gergova редактор; Дачева, Гергана Кирилова редактор; Daceva, Gergana Kirilova; редактор; Григоров, Добромир Григоров редактор; Grigorov, Dobromir Grigorov редактор; Михайлов, Калин Руменов редактор; Mihailov, Kalin редактор; Младенова, Маргарита Захариева редактор; Mladenova, Margarita Zaharieva редактор; Папучиев, Николай Георгиев редактор; Papuciev, Nikolaj Georgiev редактор; Миленкова, Елка редактор; Milenkova, Elka редактор; Радованова, Надя Василева редактор; Radovanova, Nadja Vasileva редактор; Киш, Антония Зарадия редактор; Kis, Antonija Zaradija редактор; Крейчова, Елена Иванова редактор; Krejcova, Elena Ivanova редактор; Узеньова, Елена Семьоновна редактор; Uzeneva, Elena Semenovna редактор; Майер, Ингрид редактор; Maier, Ingrid редактор; Черни, Марцел редактор; Černÿ, Marcel редактор; Младенова, Олга Максимова редактор; Mladenova, Olga Maksimova редактор; Марти, Роланд редактор; Marti, Roland редактор; Марку, Христина Георгиева редактор; Markou, Christina Georgieva редактор
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001217582
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии :| Том 108.
 
246:
Annual of Sofia university "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic studies| Reneta Bozhankova - главен редактор...[и др.]
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.525 MB)
 
260:
2023.
 
300:
168 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Божанкова, Ренета Ванкова| главен редактор| Bozankova, Reneta Vankova| главен редактор| Димитрова, Анета Гергова| редактор| Dimitrova, Aneta Gergova| редактор| Дачева, Гергана Кирилова| редактор| Daceva, Gergana Kirilova| редактор| Григоров, Добромир Григоров| редактор| Grigorov, Dobromir Grigorov| редактор| Михайлов, Калин Руменов| редактор| Mihailov, Kalin| редактор| Младенова, Маргарита Захариева| редактор| Mladenova, Margarita Zaharieva| редактор| Папучиев, Николай Георгиев| редактор| Papuciev, Nikolaj Georgiev| редактор| Миленкова, Елка| редактор| Milenkova, Elka| редактор| Радованова, Надя Василева| редактор| Radovanova, Nadja Vasileva| редактор| Киш, Антония Зарадия| редактор| Kis, Antonija Zaradija| редактор| Крейчова, Елена Иванова| редактор| Krejcova, Elena Ivanova| редактор| Узеньова, Елена Семьоновна| редактор| Uzeneva, Elena Semenovna| редактор| Майер, Ингрид| редактор| Maier, Ingrid| редактор| Черни, Марцел| редактор| Černÿ, Marcel| редактор| Младенова, Олга Максимова| редактор| Mladenova, Olga Maksimova| редактор| Марти, Роланд| редактор| Marti, Roland| редактор| Марку, Христина Георгиева| редактор| Markou, Christina Georgieva| редактор