Citation link:
  • Българската светиня на Златния рог и нейното минало : По случай 25-годишнината на българската желязна черква Свети-Стефан в Цариград /От Иван Д. Стойнов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора