Citation link:
  • Съчинения T. 1.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев