Citation link:
 • Изследване на бита, нравите, обичаите и говора на с. Сръбе, Севлиевско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138