Current View
Citation link:
Title:
Развитие на модел за оценка на резултатите от обучение и учене : автореферат на дисертационен труд [за присъждане на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Стопанско управление]
 
Creator:
Лицова, Ивона Христова; Ведър, Олимпия Йорданова научен ръководител
 
Date:
2024 [issued] 2024.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Професионално образование възрастни; Продължаващо обучение
 
*** *** ***
 
001:
001223587
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Лицова, Ивона Христова
 
245:
Развитие на модел за оценка на резултатите от обучение и учене :| автореферат на дисертационен труд [за присъждане на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Стопанско управление]
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 653.8 KB)
 
260:
София,| 2024.
 
300:
57 с. :| с таблици, диаграми, схеми ;| 30 см.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Професионално образование| възрастни| Продължаващо обучение
 
700:
Ведър, Олимпия Йорданова| научен ръководител