Citation link:
Abstract:
Портрет на Любен С. Званчев на 6-месечна възраст.
 
Creator:
фотоателие ”Д. Василев”
 
Created:
1899
 
Spatial:
Търново, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „ Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220048
 
Subject:
портрет; ателие; 1890