Citation link:
 • Разпис на лекциите : За зимното полугодие на 1916-1917 учебна година.
  • Предна корица
  • Упътвания
  • Заглавна страница
   • [стр. 3]
   • стр. 4
   • стр. 5
  • Разпис на лекциите
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
  • [Програма]
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
  • Адресен списък на университетския персонал
   • стр. 28
  • [Упътвания - продължение]