Citation link:
Abstract:
Портрет на мъж.
 
Creator:
фотоателие ”Fratelli Vianelli”
 
Created:
1879
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220117
 
Subject:
1900; портрет