Current View
Citation link:
Title:
Приобщаващо образование на ученици с нарушено зрение чрез включване и участие в уроците по физическо възпитание и спорт / Мира Цветкова-Арсова; Inclusive education of students with visual impairments through their attendance and participation in the classes in physical education and sports Mira Tzvetkova-Arsova
 
Creator:
Цветкова-Арсова, Мира Димитрова; Cvetkova-Arsova, Mira Dimitrova
 
Date:
2021 [issued] 2021, 13.
 
Description:
Рез. на бълг., англ. ез. [abstract] Библиогр. в края на статията; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001194309
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветкова-Арсова, Мира Димитрова
 
222:
Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта
 
245:
Приобщаващо образование на ученици с нарушено зрение чрез включване и участие в уроците по физическо възпитание и спорт /| Мира Цветкова-Арсова
 
246:
Inclusive education of students with visual impairments through their attendance and participation in the classes in physical education and sports| Mira Tzvetkova-Arsova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.311 MB)
 
260:
2021, 13.
 
300:
с. 58-67 :| с ил.
 
504:
Библиогр. в края на статията
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на бълг., англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Cvetkova-Arsova, Mira Dimitrova