Current View
Citation link:
Title:
Четвъртата индустриална революция и предизвикателствата пред PR : Автореферат / Цветелина Емилова Динева ; Науч. ръководител Венцеслав Бондиков ; Рец. Николай Михайлов, Росен Костадинов Стоянов.; The fourth industrial revolution and the challenges to PR Tsvetelina Emilova Dineva
 
Creator:
Динева, Цветелина Емилова; Dineva, Cvetelina Emilova; Бондиков, Венцеслав Александров науч. ръководител; Михайлов, Николай Кирилов рец.; Стоянов, Росен Костадинов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. Комуникация, връзки с обществеността и реклама 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Връзки с обществеността; Информационно общество
 
*** *** ***
 
001:
001192181
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Динева, Цветелина Емилова
 
245:
Четвъртата индустриална революция и предизвикателствата пред PR :| Автореферат /| Цветелина Емилова Динева ; Науч. ръководител Венцеслав Бондиков ; Рец. Николай Михайлов, Росен Костадинов Стоянов.
 
246:
The fourth industrial revolution and the challenges to PR| Tsvetelina Emilova Dineva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 473.4 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
[29] л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. Комуникация, връзки с обществеността и реклама| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Връзки с обществеността| Информационно общество
 
700:
Dineva, Cvetelina Emilova| Бондиков, Венцеслав Александров| науч. ръководител| Михайлов, Николай Кирилов| рец.| Стоянов, Росен Костадинов| рец.