Citation link:
  • 1861-1878 Т. 2.
    • Предзаглавна страница с дарствен надпис
    • Заглавна страница