Current View
Citation link:
Title:
Климатични промени и проекции за 21-ви век в района на Черно море и Балканския полуостров : Автореферат / Мирна Матов ; Науч. ръководител Елисавета Пенева.
 
Creator:
Матов, Мирна; Пенева, Елисавета Лазарова науч. ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Coverage:
Балкански полуостров климат; Черноморие климат [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертация в изпълнение на изискванията за придобиване на образователна научна степен "доктор", научна специалност Метеорология, професионално направление 4.2 Физически науки СУ "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра "Метеорология и геофизика" 2023; Библиография л. 56-57; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001213420
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Матов, Мирна
 
245:
Климатични промени и проекции за 21-ви век в района на Черно море и Балканския полуостров :| Автореферат /| Мирна Матов ; Науч. ръководител Елисавета Пенева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.409 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
57 л. :| с цв. диагр., к., табл. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| в изпълнение на изискванията за придобиване на образователна научна степен "доктор", научна специалност Метеорология, професионално направление 4.2 Физически науки| СУ "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра "Метеорология и геофизика"| 2023
 
504:
Библиография л. 56-57
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
651:
Балкански полуостров| климат| Черноморие| климат
 
700:
Пенева, Елисавета Лазарова| науч. ръководител