Citation link:
  • Симеонова България от държавно-правно гледище : Историко-правни бележки / Стефан С. Бобчев.