Current View
Citation link:
Title:
Българската "метъл" музика - символи и медийни образи : Автореферат / Пламена Ангелова Петрова ; Науч. ръководител Венцислав Димов ; Рец. Розмари Константинова Стателова, Жана Попова.; Bulgaian metal music – symbols and media images Plamena Angelova Petrova
 
Creator:
Петрова, Пламена Ангелова; Petrova, Plamena Angelova; Димов, Венцислав Димов науч. ръководител; Стателова, Розмари Константинова рец.; Попова, Жана Тодорова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - журналистика - медийна музика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Рок музика социологични проблеми. България.
 
*** *** ***
 
001:
001192189
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова, Пламена Ангелова
 
245:
Българската "метъл" музика - символи и медийни образи :| Автореферат /| Пламена Ангелова Петрова ; Науч. ръководител Венцислав Димов ; Рец. Розмари Константинова Стателова, Жана Попова.
 
246:
Bulgaian metal music – symbols and media images| Plamena Angelova Petrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 746.2 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
26 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - журналистика - медийна музика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Рок музика| социологични проблеми.| България.
 
700:
Petrova, Plamena Angelova| Димов, Венцислав Димов| науч. ръководител| Стателова, Розмари Константинова| рец.| Попова, Жана Тодорова| рец.