Citation link:
 • Мерки против неуспеха по български език в училищата
  • Заглавна страница
  • 1. Правопис
  • 2. Теми за съчинения
   • стр. 125
  • 3. Saepe vertere stylum
   • стр. 127
   • стр. 128
  • 4. Учителският персонал
   • стр. 130
  • 5. Подготвяне учениците за писмения зрелостен изпит
  • 6. Повторителните изпити по български език